Sweet Good Night

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

:”‘:   :”‘:
:  :,,,,:  :
:  :””:  :
:,,:    :,,:  E L L O
with this cööl hèllö,
i jüst wänt tö wish ü
à Nicè and sweet sweet night to u ”
“gud night”

Leave a Reply