Black Night

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Hø Gy¡ Ha¡ Ab Tø Black Black ”
N¡GHT.
Ab Bnd Bh¡ kr Do Wh¡te Wh¡te ”
L¡GHT”..
Swéèt Swéèt Sapnø k¡ Pakarlø Tum “FL¡GHT”..
Øh! My Dear Håvé a GøøD GøøD ”
N¡GHT..

Leave a Reply