Friendship is Not A Degree

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
~~Frìéñd$hìp~~
ì$ ñöt ä dégréé tö $tärt & fìñì$h wìthìñ 3 ör 4 yéärs...
It ì$ ä £ìfétìmé
cöür$é,
Ñöt jü$t tö $tüdy büt ä£$ö tö féé£.

One comment

Leave a Reply