Friendship is not a degree

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

~~Frìéñd$hìp~~ ì$ ñöt ä dégréé tö $tärt & fìñì$h wìthìñ 3 ör 4 yéärs.

It ì$ ä £ìfétìmé
cöür$é, ñöt jü$t tö $tüdy büt ä£$ö tö féé£,

Leave a Reply